Xin chào! Mình cần giúp đỡ về Comodo time machine.

Khi cài comodo time machine, khi được phần mềm hỏi xem sẽ bảo vệ ổ nào thì mình chỉ được chọn 1 có/không trên 1 ổ E.
Còn ổ C (cài win) , ổ D (data) thì bị bôi đen, mặc định bắt buộc phải bảo vệ 2 ổ này.
Mình chỉ muốn bảo vệ ổ C thì phải làm sao?