Ψευδο-update?

Γεια σας και καλή χρονιά.
Το θέμα μου είναι το εξής:
Όταν έχω καιρό να ανοίξω τον υπολογιστή μου, και επιχειρήσω virus update, διαπιστώνω οτι η μπάρα του ποσοστού ενημέρωσης, ξεκινάει από το 5%, ανεβαίνει γρήγορα στο 30% και μετά ανεβαίνει πολύ αργά μέχρι το 100%.
Όμως,αν πάω στο Firewall>view active connections, τα bytes-in και bytes-out είναι διαρκώς στο μηδέν!!
Aντιθέτως, όταν κάνω internet security update από :miscellaneous>check for update
η activity εμφανίζεται κανονικά.
Τι συμβαίνει? Το έχει παρατηρήσει άλλος?