Signatursuppdaterings bugg

När man ska scanna varje gång, så kommer det upp en ruta som säger att signatursdatabasen är uppdaterad, varje gång.
Och även om man går in i antivirus fliken, så står det uppdaterad där också, och inte att det är up to date.
Ska det inte egentligen stå någon gång, att den redan är up to date?

Eller är det uppdateringar varje sekund? :stuck_out_tongue:

Måste bara påpeka, att tray-ballongerna stannar väldigt länge, och går inte bort efter några sekunder.
Brukar oftast ta 2 minuter tills dom stängs.

Alternativet Uppdatera automatiskt virusdatabasen före skanning är valt. :wink: Finns inga nya uppdateringar, får du meddelandet att databasen är uppdaterad.

Och även om man går in i antivirus fliken, så står det uppdaterad där också, och inte att det är up to date. Ska det inte egentligen stå någon gång, att den redan är up to date?
[i]Uppdaterad = up to date[/i]. ;)
Eller är det uppdateringar varje sekund? :p
Nä, inte än. :P
Måste bara påpeka, att tray-ballongerna stannar väldigt länge, och går inte bort efter några sekunder. Brukar oftast ta 2 minuter tills dom stängs.
Om man inte rör något, ligger de kvar en stund, men om du klickar någonstans, försvinner de direkt. Eller? Visas de längre än andra ballonger? Tror nämligen att det är Windows som styr detta. :-\

Det är ju det att jag kan uppdatera hur många gånger som helst, och det står bara att signatursdatabasen är uppdaterad. Inte att det är den senaste versionen och att det inte går att ladda ner igen.

Det borde ju i alla fall stå att signatursdatabasen redan är uppdaterad. Istället för att ladda ned varje gång och säga att den har uppdaterats. Och så får man den fina ballongmeddelandet i tray varje gång.

Nej, du kan inte uppdatera hur många gånger som helst, endast söka efter uppdateringar hur många gånger som helst. :wink: Finns det ingen ny uppdatering, får du direkt meddelandet att databasen är uppdaterad. Ser inte något fel i det.

Du kan ju stänga av Uppdatera automatiskt virusdatabasen före skanning, om du finner det störande. :-La