Säkerheten (Port & Hacking)-Tester

Jag har testat Comodo Firewall på GRC | ShieldsUP! — Internet Vulnerability Profiling   och kört lossas attacker mot min dator. Dessvärre lämmnar Comodo Firewall portar öppna! (Det gjorde inte Zone Alarm, alla portar var Stealth skyddade.) Någon som har en bra förklaring till detta, varför dom valt att låta vissa portar vara helt öppna o skyddade i Comodo? Om det ska vara en bra brandvägg så måste dom se till att alla portar är Stealth skyddade och inte som standard öppna permanent som fabriksinställningar!? Någon som vet varför comodo lämmnar dessa portar helt öppna?

Hej, har du konfigurerat Stealth mode genom att glå till Firewall > Common Tasks > Stealth Port Wizard?

Det tredje alternativet ger en helt “osynlig” dator i mitt fall.

Även om portarna syns i testet betyder det inte att de är oskyddade. Brandväggen stoppar men en synlig port svarar på ev. ping.

Om man väljer de tredje allternativer du menar, så visst alla portar e stängda. Men med det allternativet kan du heller inte fil dela och är mycket begränsad till skicka saker över internet o.s.v. Jag e så nyfiken på säkerheten i denna brandvägg för det står så lite om hur den klarar attacker som, ddos, flood, port-scan o.s.v. Hittar heller inga tydliga tester om comodo på nätet. Alla säger den e så bra men ändå lämmnar den en del portar helt öppna och synliga och det retar mig som fan.


GRC Port Authority Report created on UTC: 2009-02-06 at 23:37:57

Results from scan of ports: 0, 21-23, 25, 79, 80, 110, 113,
119, 135, 139, 143, 389, 443, 445,
1002, 1024-1030, 1720, 5000

4 Ports Open
1 Ports Closed

21 Ports Stealth

26 Ports Tested

Ports found to be OPEN were: 21, 80, 443, 1026

The port found to be CLOSED was: 1028

Other than what is listed above, all ports are STEALTH.

TruStealth: FAILED - NOT all tested ports were STEALTH,
- NO unsolicited packets were received,
- NO Ping reply (ICMP Echo) was received.


[attachment deleted by admin]

http://www.matousec.com/projects/firewall-challenge/results.php har testat brandväggar. Comodo v.432 är bland de bästa. Nuvarande v.439 är ännu “tätare”. Vi väntar på nästa uppsättning tester från Matousec. Själv anvädner jag den nya beta och har inga problem med fildelning etc.

Att portarna är i stealth mode är bara för inkommande angrepp. Du kan ju självklart använda och dela filer även i stealth mode.

Om jag väljer Block all incoming connections - stealth my ports to everyone. Så funkar INTE msn messenger så bra i fil överföring de går segt att skicka filer. Och alla portar är då enligt testet i Stealth!

Om jag istället väljer Alert me to incoming connections - stealth my ports on a per-case basis. Så kommer dessvärre dom portar ovan enligt testet jag gjort, att vara öppna och det går att skicka filer snabbt i msn messenger också.

Vad ska man välja och hur ska man få Comodo så bra inställd i ett säkert läge utan att dra ner på filöverförings hastigheten i t.ex msn?

[attachment deleted by admin]