Python Django generic.trojan.C@6@1 😱

S.a.

Python Django kurdum.
Python sürümü 3.12.0
Django sürümü 4.2.6

Django kurduktan sonra işletmek istediğimizde terminalde “python manage.py runserver” yazarız. Bu adım sırasında Comodo IS işlemleri geçirmek için sorular sormakta. İzin veriyorum ancak bu adımları yapar iken Comodo IS “manage.py” içinde “generic.trojan.C@6@1” yakalıyor. Dosyayı tek başına taradığımda temiz çıkıyor. Bunun yerine “django-admin runserver” yazarsam yine aynı trojan’ı yakalıyor. Bu kez python dizininin içinde olan “pip.exe” ve “django-admin.exe” altında…

Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim. Sağ olunuz.

Hi biri,

Thank you for reporting.
May i know your CIS and win version ?
And screenshot of the CIS alert ?

Thanks
C.O.M.O.D.O RT

Comodo Internet Security Premium 12.2.4.8032
Veritabanı sürümü: 36069
Windows 10 Pro sürümü: 22H2

Bilmelisiniz: Python’un yeni sürümünden (3.12.0) ötürü bunlar oldu düşüncesi ile silip eski sürümleri kurup denedim… Ekran görüntüsündeki Python sürümleri bu yüzden eskidir.

Hi biri,

Thank you for providing the requested information.
Let me check and update you.

Thanks
C.O.M.O.D.O RT

1 Like

Hi biri,

Could you please check now ?

Thanks
C.O.M.O.D.O RT

A.s.

Comodo’yu güncelledim. Python 3.12.0 sürümünü baştan kurdum. Hala sorun sürüyor. Çözülmedi.

Hi biri,

Goto CIS setting → Advanced setting-> Script analysis → In Runtime detection lists → Disable Python Executable file and check.
Refer the attached pic

Thanks
C.O.M.O.D.O RT

1 Like

Sağ olunuz. Bu ayar ile işler yoluna girmiş gibi görünüyor. Güvenlik açısından bir sıkıntı çıkıp çıkmayacağı konusunda ufacık fikrim yok. Bu yüzden soru sormak isterim. Bu konuyu izlemeyi sürdürmeli miyim? Yoksa bu ayarlar ile gözlerimi yumup araba sürebilir miyim?

Hi biri,

FYI: We have tested and found no antivirus events in CIS log while using python.
Anyways kindly check with the above setting.
Script Analysis Settings, Monitor Network Connection, Comodo Internet Security (Help page of script analysis)

Thanks
C.O.M.O.D.O RT

The text “Python Django generic.trojan.C@6@1” does not appear to be a standard or recognized Python or Django error or exception message. It’s not a typical error message you would encounter when working with Python or Django web development.

If you are experiencing issues related to Django or Python, it’s important to provide more context and details about the specific problem you’re facing. This would typically include the error message itself, the code or operation that triggered the error, and any relevant code snippets or logs.

To get assistance with a Python or Django issue, please provide more information about the problem you’re encountering, and I’ll do my best to help you troubleshoot and find a solution.

1 Like

Verebileceğim bütün bilgileri verdim. İlk kez boş bir proje oluşturup çalıştırmayı denediğimde yakalıyor idi. Bir üstte verilen bilgilere göre ayarları yaptım. Şimdi ayarlardan anlaşılacağı üzere kapadığımız için bir uyarı çıkmadan çalışıyor.

Hi biri,

Hope your issue is solved.
However we are testing on this issue.
We will update you.

Thanks
C.O.M.O.D.O RT

1 Like