Översättningar

Jag har laddat ner och installerat de svenska översättningarna i CIS5. Fungerar OK. Men… uppdaterar jag sedan CIS (det finns uppdateringar enligt Comodo) så återgår programmet till default (engelska). Svenska är angivet som språk under övrigt men det har ingen inverkan.

Å andra sidan kanske det är lika bra att ha engelska som språk eftersom “all” diskussion sker på eng.

Hej,

Jag antar att du har 5.0.159634.1091 RC. Det är fel på den medföljande cfp.swedish.lang.

Du kan hämta de senaste språkfilerna här. Lägg dem i …\COMODO\COMODO Internet Security\translations (ersätt befintliga versioner).

Automatiska programuppdateringar kan du antingen ignorera eller inaktivera (Mer > Inställningar), i väntan på nästa version.

Tackar för snabbt svar. Jo jag har de senaste filerna av ditt uppskattade arbete!

Jag avaktiverar auto uppdateringar tills vidare.

Jag försökte även med kopiering i felsäkert läge, men resultatet blev det samma.