outlook beveiligd mailen met s/mime

Ik probeer vanuit Outlook 2010 met een Comodo email certificaat dat ik geinstalleerd heb, beveiligd te mailen.
Ik krijg echter de melding dat ik geen certificaten heb waarmee ik emailberichten vanaf mijn mailadres kan verzenden.
Als ik klik op ‘beveiligingsinstellingen wijzigen’, en dan op ‘instellingen wijzigen’, dan zie ik daar mijn certificaat staan, SHA1, AES (256bit). Wat echter opvalt is dat de beveiligingsinstelling die ik heb aangemaakt, Comodo genoemd, niet als standaard instelling staat.
Als ik via opties, vertrouwenscentrum, instelling voor het Vertrouwenscentrum, emailbeveiliging ga, dan zie ik daar wel comodo als standaard staan. Klik ik dan door, dan staat alles ok, maar uiteindelijk krijg ik de melding de einddatum is vroeger dan de begindatum.
Terwijl, bij de certificaateigenschappen de begindatum in 2018 is, en de einddatum 2019. Wie weet wat te doen.

Staat de datum van je systeem niet verkeerd?

Hallo Eric, nee, de systeemdatum staat goed.

Dan weet ik het ook niet. Ik heb geen ervaring met certificaten. Je kunt kijken of je in het Engelstalige deel in het Email Certificate board een antwoord kunt krijgen of vinden.