Ny översättare söks!

Hej.

Jag kommer att avgå som översättare, efter sju år, när CIS 10 är helt översatt och släppt. Därför kommer förstås en ny översättare att behövas. Den som är intresserad kan höra av sig här, via PM till mig, eller direkt till Alexander Suvak, som är Comodos översättningssamordnare.

Det finns flera program att översätta, men de mest aktiva är CIS, CCAV och CMS. Den som åtar sig att översätta t.ex. CIS, skall dock inte känna sig tvingad att också översätta övriga program. Flera personer kan dela på uppgiften, och översätta ett program var.