Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemoweg

Witam,
Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego: CFRMD .

W “Podglądzie zdarzeń” jest zdarzenie 7026, Źródło: Service Control Manager. Nazwa dziennika: SYSTEM. Poziom: Błędy. Użytkownik: Nie dotyczy. Kod operacji: Informacje. Kategoria zadania: Brak.

Nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. Ale należę do tych użytkowników, którzy tak długo naprawiają aż osiągną w Podglądzie zdarzeń stan idealny. Mam Windowsa 7 (x64).

Ustaliłem co następuje:
•sterownik ten pochodził od COMODO
•wszystko co ma coś wspólnego z COMODO usunąłem metodą ręczną z systemu; tego sterownika i antywirusa już nie mam.

Metoda naprawy jaką chcę zastosować to usunięcie podklucza w Edytorze Rejestru (regedit.exe). Może zmienić jakąś wartość?

Przeszukanie Rejestru dało następujące wyniki:
1.HKEY_LOKAL_MACHINE\System\ControlSet002\services\CFRMD\Instances\CFRMD Instance
2.HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet003\services CFRMD\Instances\CFRMD Instance
3.HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurentControlSet\services\CFRMD\Instances\CFRMD Instance
4.HKEY_Users\S-1-5-21-3798{…}\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\Applets\Regedit .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • System
 • Provider
  [ Name] Service Control Manager
  [ Guid] {555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}
  [ EventSourceName] Service Control Manager
 • EventID 7026
  [ Qualifiers] 49152
  Version 0
  Level 2
  Task 0
  Opcode 0
  Keywords 0x8080000000000000
 • TimeCreated
  [ SystemTime] 2013-05-13T17:00:29.342773400Z
  EventRecordID 113228
  Correlation
 • Execution
  [ ProcessID] 572
  [ ThreadID] 576
  Channel System
  Computer A…
  Security
 • EventData
  param1
  CFRMD

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Proszę mi pomóc i wskazać co usuwać. Jak usuwać? Co klikać? Jak klikać i ile razy? Itd. Itp. Nie chciałbym sobie narobić szkody. Proszę o szczegółowe instrukcje.
A. S.
Dnia 16/03/2013
Bardzo proszę o odznaczeni mi właściwej odpowiedzi przez dyżurującego Moderatora.

Naprawa:
Start > regedit.exe > kliknąć prawym klawiszem myszy na obiekt " Edytor rejestru" >
wybrać polecenie z menu kontekstowego Uruchom jako administrator

w Edytorze rejestru wędrować po gałęziach: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\CFRMD > kliknąć jeden raz lewym klawiszem myszki na obiekt “CFRMD” > spojrzeć w prawo do okienka szczegółów i kliknąć jeden raz prawym klawiszem myszki na obiekt “Start” > wybrać polecenia Modyfikuj > zmienić wartość “1” w systemie szesnastkowym na “4” > OK > zamknąć Edytor rejestru > Logo / Start (można wcisnąć na klawiaturze klawisz z logo Microsoft) > `Uruchom ponownie (restart).

Sprawdź w Podglądzie zdarzeń nie ma błędu starego (7026) i nowe nie przybyły.