Jag har blivit portad

Jag har öppnat porten till utorrent men på en av mina sidor är jag inte kontaktbar ännu. Hur ska jag göra för att godkänna en sida från nätet? Svaret är bråttom med då jag ej vill ha bann ???

Jag ser inte ikonen utan bara en röd och en grön rad med pilar över ikonen. Något är FEL!!! HJÄLP ???

http://pici.se/pictures/ujaRpUbTC.png

Dessa pilar visar att nätverkstrafik pågår:

Show the traffic animation in tray - By default, the Comodo Internet Security’s ‘Shield’ tray icon displays a small animation whenever traffic moves to or from your computer.
If the traffic is outbound, you will see green arrows moving upwards on the right hand side of the shield. Similarly, for inbound traffic you will see red arrows moving down the left hand side. This provides a very useful indicator of the real-time movement of data in and out of your computer. Clear this check box If you would rather not see this animation.
(ur Hjälpfilen)

Jag är ingen uTorrent-expert men för mig har kombinationen uTorrent och Comodo varit superb. Det enda jag gör (när jag är aktiv med uTorrent) är att gå till Brandvägg och öppna Lönnportsguiden. Det mellersta alternativet “Varna för inkommande anslutningar…” prickas för och … voilá - det gröna märket lyser så vackert i programfönstret i uTorrent.

När jag är klar så återgår jag till alternativet “Spärra alla…” Är jag kvar i uTorrent blir programikonen gul d v s begränsad åtkomst.

nu har jag löst det själv genom att uppgradera uTorrent till 1.8.3 från 1.8.2 och då öppnades porten på min sida.