FTP-problem

Hej,
Efter byte från AVG till Comodo får jag inte upp filerna på hemsida i WS_FTP95 LE, som jag använt många år. Anslutningen ser ut att fungera med det högra fönstret där filerna på servern ska visas förblir tom. Ett meddelande visas i FTP-programmet där det står “DoDirList returned 0”.

Om jag stänger av brandväggen i Comodo fungerar det som tidigare.

Jag kan inte hitta någon inställning i Comodo för att släppa igenom fillistan från Servern. Vad behöver jag ändra? Jag har lagt in FTP-programmet som ett betrott program.

Hej,
Är det aktiv eller passiv ftp?

Vilket alternativ i Brandvägg > Lönnportsguiden använder du? Prova med alternativ 2, Varna mig för inkommande anslutningar, och tillåt inkommande anslutning till din ftp-klient (om det är aktiv ftp). Titta också i Brandvägg, Nätverksploicy att inga spärrande regler finns för ftp-klienten.

Jag behöver nog mera hjälp verkar det som.

När jag väljer alternativ 2 för jag bara en bekräftelse att Brandväggen konfigurerats enligt detta alternativ.
Var hittar jag inställningen att tillåta inkommande anslutningar till FTP-klienten?

Under nätverksrättigheter står det “tillåt inkommande FTP-DATA-förfrågningar” men det kanske är något annat?

Under Nätverkssäkerhetspolicy står det "Betrott program på WS-FTP95.exe.

gå till CIS —> Brandvägg — > Nätverkssäkerhetspolicy —> fördefinerade Policy —> FTP-klient.

MVH,
Valentin N

Tyvärr får jag det inte att fungera. Jag har tillå■■■ allt som Comodo låter mig tillåta under FTP-klient. Den sista raden, Spärra och logga alla ej matcande förfrågningar återgår automatiskt till “Fråga” eller “Avslå”. Alla andra rader är gröna med vit bock.

Har du försökt att lägga FTP servern som ett nätverk (CIS → Brandvägg —> Nätverssäkerhet —> Nätverks Zoner)? När du är ska du till Lönnguiden och välja den första optionen.

du behöver mer detaljer säg till.

MVH,
Valentin N

Tack Valentin för hjälpen!
Det är mycket strul med det här. Jag försökte att helt enkelt ta bort den rad som inte gick att sätta tillåt på. Dvs “Spärra och logga alla ej matchande …” men inte hjälpte det.

Ska tillägga att när jag stänger av brandväggen fungerar det klockrent att komma åt hemsidan och göra de ändringar jag vill.

Nu provade jag att lägga FTP som ett nätverk, men jag antar att man måste definiera adresser och där är det stopp. Jag skulle behöva hjälp med dessa adresser.

Enklast är att använda FTP-klienten. Om den försöker att ta emot en anslutning, får du en varning om inkommande anslutning, som du tillåter.

försök med i cmd ipconfig /all för att få fram alla adresser till alla dina enheter. Eftersom jag antar att din FTP är på din Nätverk så kan du gå in på din router och see vad din FTP server har för MAC/Fysisk adress eller ip adress

När du är klar med till läggningen ska du välja första/ den som är högst up i lönnguilden.

Hoppas det hjälper. Annars säg till

MVH,
Valentin

Jag la in IP-adressen till min dator, men det hjälpte inte. FTP-programmet visar fortfarande en blank ruta där filerna på servern ska komma upp. Det här börjar kännas uppgivet. Jag får helt enkelt stänga av brandväggen när jag jobbar med hemsidan. Eller betala för Norton som jag haft tidigare.

Så här lägger du till exempelvis port TCP 1723 (jag har gjort exempelvis tjockare så att inga missförstånd kan uppstå.

Första steg är att ta reda på MAC/Fysiska adressen (MAC adress=Fysisk adress.) som du är ansliuten till. Start–> köra–> cmd–> Ange–> ipconfig /all

Brandväggen–> Nätverkssäkerhetspolicy–> globala regler–> Lägg till–> fylla i följande:
Åtgärd: Tillåt
Protocol: TCP
Riktning: In
Beskrivning: Inkommande Port TCP 1723

Källadress: alla
Måladress: Välj MAC-adress och fyll i den hittats MAC/fysisk adressen
Källport: alla
Målport: 1723

Sedan tryck Okej–> nu se ska du se om Incoming port TCP finns i globala regler.

Du måste göra det lokala nätverket en betrodd zon.

Först ska du slå upp din IP-adress och nätmask mask. I Windows går du till Start–> köra–> cmd–> Ange–> ipconfig–> Ange–> nu sökning din IP-adress och nätmask mask.

Sedan ska du skapa en zon i mitt nätverk zoner (brandvägg–> Nätverkssäkerhetspolicy). Välj Lägg–> en ny nätverk zon–> Skriv in namn på nätverkszon–> okej. Nu välja mina lokala nätverk zonen–> Lägg till–> ny adress–> välja en IP-adressmask–> fyller du i din lokala IP-något som oftast är 192.168.1.x och din nätmask. vanligtvis 255.255.255.0–> tillämpa. Nu kontrollera och se det nya nätverket definieras. Avsluta använda Använd.

Och till sist ska du utföra detta: Brannväg–> Lönnportsguiden–> Definera ett betrott nätverk, dölj mina portar för alla andra.

Säg om detta hjälper.

MVH,
Valentin