Diskussion av problematiska översättningar i CIS

Hej alla, denna tråden riktar sig främst till oss som i skrivande stund översätter CIS - LeoniAquila, JoWa, Ragwing, och Monkey_Boy=) men jag vill förstås inte förbjuda övriga att delta.

Följande har jag valt:

Abort = Avsluta
Application = Applikation
Apply = Tillämpa
Cancel = Avbryt
Item = Föremål
My Network Zone = Min nätverkszon
My Port Sets = Mina portgrupper
Purge = Rensa
Submiting = Skickar
Suppress = Förbjud
Trusted = Betrodd(a)

Vad säger ni om Applikation, skall jag byta till Program?

Följande rader har jag funderingar kring i filen cfp.english.lang.template:

1598 Subnet Mask = ???
1602 Threatcast Community = Threatcast-gruppen (VAD HAR NI VALT?)
1621 My Own Safe Files = Mina egna säkra filer (HAR NI VALT SAMMA?)
1628, 1638 Lookup = Kolla upp (KÄNNS INTE HELT OK)
1642 The Privacy Statement = Integritetsuttalandet (HMM…)
1645, 1648, 1650 Online lookup = Online-kontroll (OK?)
1674 Defense+ Security Level = Systemskyddssäkerhetsnivå, Installation Mode = Installationsläge (OK?)
1695, 1700, 1701 Malware (VAD 17 SKALL VI VÄLJA - “SKADVARA”?)
1702 Subscription = Prenumeration (OK?)
1819 Memory Block = Minnesblock ???
1819 Stack or Heap Region = Stackregion ???
1858 Security Policies = Säkerhetspolicies (KÖR VI MED “POLICY/POLICIES” PÅ SV.?)
1867 Computer Security Policy = Datorsäkerhetspolicy (KÖR VI MED “POLICY/POLICIES” PÅ SV.?)

1952 Submission queue ???
2018 Stateful ???
2033 Custom1 ???


Jag noterar också att det var 2297 rader i filen, inte 2378…?

I övrigt är jag klar med min del av filen. Hoppas att vi kan lösa våra problem, foga samman våra delar till en fil, och få det hela att fungera snyggt i CIS 3.9… O0

Hm, jag saknar en pluralform av begäran. Har ni stött på requests (pl. alltså)?

Ragwing och jag ”bestämde” avslå begäran, tillåt begäran. Har någon bestämt något annat? :wink:

Har ju alltjämt problem med Image Execution. Får inte vara hur långt som helst, heller.

Liksom LA behöver jag en översättning av Stateful, lämpligen samma…

Application traffic känns litet knasigt. ???

Icmp Echo Request ??? ICMP ekobegäran ??? ???

[attachment deleted by admin]

Det är 2 378 rader i min fil (den som installerades i programmappen), men 2 297 i den som ligger i zipfilen. ???

executable files: Jag har valt program och inte exekverbara filer. Synpunkter?

Det har jag på 345, 346, 347. Vad är det? ???
Från hjälpfilen:

You can choose IP Mask by selecting IP Mask. IP networks can be divided into smaller networks called subnetworks (or subnets). An IP address/ Mask is a subnet defined by IP address and mask of the network. Enter the IP address and Mask of the network.

Haha, de svenska sammanskrivningarna är underbara. :slight_smile:

Ja det låter svårt. Går det att kringgå på något vis kanske? Har inte själv stött på requests vad jag kan minnas.

Har inte stött på den tror jag, kör ni på det.

Rubriken i bilden du postade - det går ju att dela upp i flera ord, t.ex. Inställningar för exekveringskontroll av minnesavbildningar. Men vad vi än väljer så blir det omöjligt att förstå för den som inte är tekniskt insatt. Den begränsningen kan vi omöjligen kringgå - det finns inte begripliga synonymer till allt!

Programtrafik?

Bättre än så blir det väl inte. :smiley:

Vad sägs om Subnätverksmask? Återigen, dessa grejer är väldigt tekniska, och jag förmodar att de flesta svenskar som ens begriper sig på dessa saker är mer vana vid de engelska begreppen - så vi har det inte lätt, eller hur!

Hur går det för er andra, hur mycket återstår?

Men vad är Programtrafik? I de aktuella fallen står application två gånger. Jag vill stryka ena förekomsten. 8)

Utgående programtrafik initierad av säkra program lärs in (320)

Programtrafik initierad av okända program får användaren en varning om (321)

Bättre med nätverkstrafik, väl?

Såg att subnät och nätverksmask är etablerade.

Ragwing föreslog begäranden. Men det är väl den som begär? 88)

JoWa, om du är intresserad av att testa mer svenska i CIS 3.9, så laddar jag upp det jag har översatt. 8)

Du får döpa om filen till det korrekta namnet, jag var tvungen att lägga till .txt. Notera även att det enda jag har ändrat är just mina rader: 1582-2378. Eller snarare 1582-2297. 88)

[attachment deleted by admin]

Min 1582:

		<control id="801" style="1342177287" position="6, 0, 301, 46" class="BUTTON"/>

LAs 1582:

		<control id="2104" style="1342177289" position="2, 39, 295, 15" caption="Varna mig för inkommande anslutningar  osynliggör mina portar på en per-fall basis" class="BUTTON" />

Hur skall detta sammanfogas? ???

Hoppas att inte detta blir en mardröm att få ihop, jag har ont om tid i veckan. :frowning:

control id-numren ligger helt olika… Man kan förvisso kopiera rad för rad, och klistra in vid motsvarande control id, men en del blir/har blivit dubbelöversatt, och en del oöversatt, misstänker jag. :cry:

Vad är det egentligen för fil du har jobbat med, inte cfp.english.lang.template som ligger i den uppzippade mappen COMODO_MultiLanguagePack_1.1 ?

Den som ligger i C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\Translations.

Eftersom Ragwing inte kunde installera 3.9, lade jag upp filerna i en zip på en server. Kolla ett tidigt PM i ämnet Översättningsarbete (2009-04-01, 19:58:24).

Jag jobbade med det som laddas ner från denna länk http://download.comodo.com/cis/download/TranslationTool/COMODO_MultiLanguagePack_1.1.zip ???

Och då får man två versioner av template-filerna, de som ligger i zipfilen, och de som installeras med programmet. Mycket genomtänkt av Comodo… 88) :frowning:

Jag blir så trött. :-\ Just nu orkar jag inte ens kolla om detta har tagits upp i denna tråd (eller någon annanstans).

Undrar också varför den ryska versionen låg i zip-filen.

Ragwing, har du jobbat med 2297-radsversionen också? Den i zip-filen?

Den ryska ligger i programmappen också.

Ragwing utgick ifrån versionen med 2378 rader vid fördelning av raderna.