Datorn startar om vid intrångsförsök

Jag installerade Comodo häromdagen på min nya dator då min andra gamla dator plötsligt hade virus.
Själva installationen av Comodo på de bägge datorerna gick bra, men på min nya stationära dator (Windows XP) så startar datorn om sig efter ett par minuter. (Alltså den virusfria (?) datorn…)
Jag har Comodo uppe och ser att det vid det tillfället är 5 intrångsförsök. Det händer likadant varje gång med den datorn. Efter ett par minuter så kommer 5 intrångsförsök i snabb följd och datorn startar om sig.

Varför startar datorn om sig? Hur får jag bort det?

I övrigt fungerar Comodo bra.
På den gamla datorn med virus har jag inte fått bort själva viruset, men det datorn fungerar nu i alla fall att använda.

Hej,

Gå till Kontrollpanelen, Administrationsverktyg, Loggboken, markera System. Finns där några fel vid tidpunkterna för omstart?

I CIS:

Brandvägg, Visa händelser för brandväggen

Systemskydd, Visa händelser för systemskyddet

Finns där några händelser före omstart?

Gå också till Övrigt, Diagnostik.