Comodo och skrivarfunktion (HP8500)

Vet inte hur många timmar jag har slängt i sjön på olika forumråd - och tester utifrån dessa - vad gäller att få brandväggen att tillåta en tvåvägskommunikation med min skrivare (HP8500, nätverk), typ “hur mycket bläck finns kvar eller skanning”. Djävelskapet (Comodo) frågar eller loggar ju dessutom inte heller, trots inställningar med “varningsnivå: mycket hög”. BARA de fall där Comodo (faktiskt!) blinkar upp en frågeruta loggas. Spelar heller ingen roll vilket läge (anpassad, inlärning, tryggt) jag har på brandväggen - skrivaren fungerar bara när brandväggen är av (vilket den kommer att förbli nu). Har förstås också börjat om från scratch (ominstallerat Comodo).

Att få Comodo att fråga om tvåvägskommunikation tillåts eller konkreta (???) råd om inställningsändringar i punktform - finns en sådan möjlighet?

Antingen är jag för korkad för att förstå vad jag skall ändra eller menar man att bruk av Comodo utesluter skrivare med annat än envägskommunikation…? >:(

kan du skicka ditt mail via PM? Jag har ett video som kan hjälpa dig

Hej,

Vilket alternativ är valt i Brandvägg > Lönnportsguiden?

Du bör använda alternativ 2, varna för inkommande anslutningar.

[attachment deleted by admin]