Comodo hindrar mig från min dator

Av någon anledning så har Comodo “spärrat” mig från min egen dator. Den tillåter mig inte längre att tex gå in på skärminställningar, eller ens ljudinställnignar. Jag måste deaktivera programet varje gång jag vill göra något sådant.

Jag misstänker att det hände när den bad mig att tillåta att köra dessa “program” (det har den inte gjort förut) och trots att jag gav tillåtelse så har detta alltså hänt:

C:\Windows\system32\rundll32.exe

Det gick inte att komma åt den angivna enheten, sökvägen eller filen. Du har kanske inte rätt behörighet för att komma åt objektet.

Detta kommer alltså upp, och varje gång jag vill göra något så får jag inaktivera Comodos Systemskydd.

Vad kan jag göra?

Hej,

Om du går till Systemskydd > Mina spärrade filer, finns rundll32.exe där? Ta i så fall bort den.

Nej, konstigt nog så finns det inga filer i mappen “Mina spärrade filer”.

Systemskydd > Avancerat > Datorsäkerhetspolicy Finns rundll32.exe i listan? (Finns inte i min lista, varken i CIS 4.1 eller 5.0, Win XP.) Vad står det under Behandla som?

Den finns där och står som “Trusted Application”. Finns också en del andra (SndVol.exe) som står som “Anpassad Policy”. Iom att jag inte kommer in i mina ljudinställningar så kanske det är i de filerna som det är något fel?

Du kan ta bort båda filerna från den listan. rundll32.exe särbehandlas av CIS, då det är en mycket speciell process. SndVol.exe är redan ett säkert program (signerat av Microsoft Windows Component Publisher), och behöver inte någon policy.

Vilken version av CIS har du, och vilken Windows-version?

Vista home, Service Pack 2
Comodo 4.1.150349.920

Rensade bort en hel del system32-filer (taskeng, dllhost och en massa andra) och nu fungerar det.

Utmärkt! :smiley: :-TU