CIS 12.2.2.7098

CIS pracujący w Windows 10 Pro (wersja 20H2, kompilacja 19042.685) znalazł aktualizację programu. Została zainstalowana. Po restarcie systemu mam wersję 12.2.2.7098 (nie wiem jaka była poprzednia wersja programu). Po pewnym czasie CIS ponownie proponuje aktualizację programu. Klik na przycisk “Co nowego?” otwiera stronę z informacjami o nowościach w wersji 12.2.2.7098. A więc CIS chce instalować wersję, którą już mam. Mimo to instaluję. Po restarcie jest ta sama wersja. Ręczne wyszukiwanie aktualizacji wygląda tak samo - CIS proponuje zainstalowanie tej samej wersji programu. Co jakiś czas CIS proponuje aktualizację programu.
Po instalacji na partycji systemowej powstaje folder VTRoot.
W logu po instalacji są zapisane informacje o błędach - zaczynają się od słów Cannot read…, Cannot create…, Cannot open…
Są też niezrozumiałe dla mnie zapisy - “User is admin: 0” oraz “User is Admin: NO” - ponieważ mam uprawnienia administratora.
W Zabezpieczeniach Windows jest informacja, że COMODO Antywirus i Firewall są włączone.
Diagnostyka COMODO nie znajduje błędów.
Z paska zadań zniknęła ikona COMODO. Można ją wywołać przez uruchomienie cis.exe.
Jest sposób na usunięcie tych błędów czy konieczna będzie instalacja programu po pobraniu instalatora online albo offline?