CFP

Hei jeg får denne feilmeldingen når jeg prøver å installere .exe fil " C:\Documets and Settings\User\My Documents\123.exe er ikke et gyldig Win32-program". Men når jeg avslutter CFP, installers pogrammet

Hva skal jeg gjøre for å slippe å avslutte CFD

Fredrik (:AGY)

Dette høres neppe normalt ut. Har du sjekket om “123.exe” fremdeles ligger i samme mappe, og har du forsøkt å sjekke nevnte fil for virus/orm/styggvare?

Til info så er det generelt ingen god idé å stenge ned brannmuren når du installerer annen programvare :slight_smile:

Problem løst? Skal jeg stenge tråden?