Błąd w regułach firewalla dla klientów e-mail.

W firewallu nie można utworzyć reguł aplikacji dla klientów e-mail. Po ustawieniu takiej reguły np. dla MS Outlooka 2010 i Windows Live Mail 2012, gdy się włącza program pocztowy, zapora informuje o próbie połączenia. Jeśli damy zezwól, to reguła powraca do domyślnej “Własne”. W panelu komunikatu firewalla w trayu “Traktuj jako”, nie ma opcji klient e-mail!
W Microsoft Outlook 2010 reguła przez pewien czas działa, ale po kilku restartach systemu występuje znów ten sam błąd.

W załączniku dołączam raport diagnostyczny Comodo.

[attachment deleted by admin]