Błąd Comodo Firewall

Jeśli program zainstalowany jest folderze, którego nazwa zawiera polskie litery, pojawia się problem z zapamiętaniem reguły dostępu do sieci dla takiego programu.
Należy ręcznie poprawić niewłaściwe znaki w ścieżce dostępu jaką błędnie zapisuje Comodo Firewall w rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Software\Comodo\Personal Firewall\AppCtrl\Apps.
Może polska wersja Comodo Firewall usunie ten błąd.

xabc