Analiza plików w chmurze

  1. Wykonaj analizę behawioralną w chmurze dla nierozpoznanych plików
  2. Automatycznie skanuj nierozpoznane pliki w chmurze

Takie są opcje w Defense+. Jaka jest różnica miedzy nimi?

Według pomocy w pierwszym przypadku plik wysyłany jest do Comodo i tam sprawdzany w środowisku wirtualnym (CIMA) i zależnie od tego co robi odpowiedź brzmi “dobry”/“zły”.

W drugim przypadku jest wysyłany i skanowany w chmurze, a dokładniej porównywany względem białej listy (odpowiedź “znany czyli dobry”), czarnej listy (“znany i zły”). Jak odpowiedzi brzmią w obu przypadkach “nie wiem”, to plik jest traktowany jak w punkcie pierwszym (CIMA).

Ogólnie można powiedzieć, że zaznaczanie opcji “skanuj w chmurze” to automatyczne łączenie się lub wysyłanie plików do analizy w bazach Comodo. Takie opcje oprócz modułu D+ są jeszcze w ustawieniach skanera antywirusa.

Szczegółowy opis funkcji i ustawień Comodo