Stemmen, dan kunt u, voor _3_ zeer nuttige functies voor CIS

Ondersteuning kunt u, de aangeboden functies. In het begin, we stemmen “JA” daar waar meer dan het eerste bericht van een onderwerp is geschreven * Poll * (en in het onderwerp # 3 tegendeel te wijzen “Field en groeperen zijn nuttig!”)
Ten tweede hebben we antwoord “+1” of zo op je verbeelding zullen volstaan​​, dat het onderwerp “overeind” gehouden.

  1. https://forums.comodo.com/wishlist-cis/reverse-dns-lookup-and-whois-for-ip-in-alert-windows-t69214.0.html - Dat wil zeggen dat in waarschuwingen en instellingen niet alleen IP werd aangetoond, maar ook domeinnaam.

  2. https://forums.comodo.com/wishlist-cis/limit-read-access-to-particular-files-in-d-to-specific-programs-t59327.0.html - We verbieden toegang tot het lezen van belangrijke bestanden op alle processen, met uitzondering van degenen voor wie het nodig is. Als u bijvoorbeeld alleen thunderbird.exe moet lezen mijn Thunderbird e-mail bestanden.

  3. https://forums.comodo.com/wishlist-cis/search-field-and-grouping-for-networkcomputer-security-policies-t51661.0.html - Een zoekveld (of filter veld) om alleen desidered patroon in file lijsten van het type show “Trusted bestanden”, “Defence + Rules”, en ook een lijst groepering.

In English:
Support, please, the offered features. At first, we vote “YES” there where over the first post of a subject it is written Poll (and in the topic #3 opposite to point “Field and Grouping are useful!”)
Secondly, we reply “+1” or as at you imaginations will suffice that the topic “afloat” kept.

  1. https://forums.comodo.com/wishlist-cis/reverse-dns-lookup-and-whois-for-ip-in-alert-windows-t69214.0.html - i.e. that in alerts and settings not only IP it was shown, but also domain name.

  2. https://forums.comodo.com/wishlist-cis/limit-read-access-to-particular-files-in-d-to-specific-programs-t59327.0.html - we forbid access on reading of important files to all processes, except those for whom it is necessary. For example, only thunderbird.exe needs to read my thunderbird email files.

  3. https://forums.comodo.com/wishlist-cis/search-field-and-grouping-for-networkcomputer-security-policies-t51661.0.html - a search field (or filter field) to show only desidered pattern in file lists of type “Trusted files”, “Defence+ Rules”, and also list grouping.

Please stop this useless spamming!!! :P0l