Problem

hur kan man få bort detta är lite less på den?

[attachment deleted by admin]

Det är väl bara att går ur “Installation Mode”.

I detta läge är allt tillåtet och Defense+ accepterar och lär allt. Därför bör man inte vara i detta läge längre än absolut nödvändigt

Tack för ditt svar larsson nu är det fixat (:NRD)