nxd.securedns.dns jak wylaczyc

Jak wylaczyc tą kupę zwaną secure dns. Co wpisze w pole adresu w przeglądarce to ten shit jest uruchamiany… porażka na maksa …

http://nxd.securedns.dns.com/main?InterceptSource=0&ClientLocation=us&ParticipantID=gee6qoe9ve6gggov5j5qpquaqccc5fnq&FailureMode=1&SearchQuery=&FailedURI=http%3A%2F%2Ffirefox%2F&AddInType=4&Version=2.1.8-1.90base&Referer=&Implementation=0

Secure DNS for Windows Vista, DNS Setup Instructions - Comodo - Vista/7

Secure DNS for Windows XP, DNS Setup Instructions - Comodo - XP

Pokazane jest jak znaleźć ustawienia DNS. Ty po prostu zaznaczasz pierwotną opcję (aby przydzielano DNSy automatycznie od Twojego dostawcy).

dzięki