kilka pytanie odnośnie CIS

U mnie wszystko jest włączone i nie kłócą się :wink:

[attachment deleted by admin]

Przeczytaj instrukcję Microsoftu, który zaleca używać tylko jednej zapory.

Co to jest ten tryb adaptacyjny?

A co zrobić, jeżeli zapora systemowa, po wyłączeniu, po jakimś czasie sama się włącza? Wiem, że powinna być włączona tylko jedna zapora, ale systemowa notorycznie sama się aktywuje.

Start>uruchom>services.msc

Znajdź zapore systemową, zatrzymaj i wyłącz automatyczne uruchamianie.

Dzięki! Na to nie wpadłem, żeby ją wyłączyć w usługach. W Windows XP nie miałem problemu z samoistnym aktywowaniem się Zapory Systemowej.

"In a heavily loaded system, low memory conditions might cause some CIS functions to fail. This almost NEVER happens. In suh a case, CIS tries to find some memory by using adaptive techniques. However, the cost is reduced performance and response in even lightly loaded systems.

Previous CIS releases always had this enabled. Now it is optional and disabled by default. Only there for proactive security configuration, for infested systems.

You will probably not observe any difference."

Dokładnie MS pisze:

  • Czy mogę używać na komputerze więcej niż jednej zapory?
    Tak, ale uruchomienie więcej niż jednej zapory programowej naraz może powodować konflikty. Najlepiej używać tylko jednej zapory.

Przyznam, że u mnie odkąd używam Comodo nigdy nie było kłótni z zaporą Windows.
Jeśli już to częściej wyłączam Sandbox, gdy pojawiają się komunikaty o błędach przy instalacji programów.