Inställningar för CIS

CIS är inställd på Låg niva default för Heuristikskanning, ska den stå på det?
nån som vet?

Hej,

Jag har behållit den inställningen. Höjer man till Mellan eller Hög, kan den detektera mer, men det ökar också risken för falsklarm. Får du en virusvarning som börjar med Heur., är det heuristiken som har detekterat något.