Gdzie są zapisywane jednorazowe decyzje dla aplikacji przez Firewalla?

Gdzie są zapisywane reguły Firewalla dla aplikacji, dla której nie zostały zapamiętane? Przykład: włączam program BESTplayer i zostaje zainicjowane połączenie z internetem. Wybieram blokuj to połączenie, lecz nie zaznaczam zapamiętania wybranej opcji. Dopóki jest uruchomiony program jest aktywna wybrana opcja i gdy chcę zmienić, zezwolić teraz na połączenie z internetem tego programu to nie ma jak, bo gdzie szukać tych zmian? Aby zmienić opcję i zezwolić na połączenie należy wyłączyć i ponownie włączyć program BESTplayer. W przypadku wybrania opcji i jej zapamiętania nie ma problemu, bo zapisywana jest decyzja w regułach aplikacji, a gdzie są przechowywane jednorazowe decyzje?

No i tutaj wszystko na to wskazuje,że nigdzie - są jednorazowe, działają tak długo, aż aplikacja wykona ponowny ruch(ten sam). Tak mi się wydaje .

Nigdzie. Żeby dodać regułę musisz uruchomić jeszcze raz program i zaznaczyć w ostrzeżeniu, żeby pamiętał decyzję. Wtedy dopiero jest zapisywana i możesz ją zmienić.