CIS6

Po zainstalowaniu CIS6 ( Windows HP7x64) nie mogę uruchomić w sandbox ani też kiosk przeglądarek IE i Goole Chrome. Działa tylko Dragon.Poza tym wszystko jest w porządku. Co może być przyczyną?
Marek