CIS 4 vertaling

Even een kleine opmerking.

Ik zag net in het Firewall Logboek “Kode” staan. Dat moet “Code” zijn.

http://woordenlijst.org/
Misschien dat deze lijst handig is: de officiële spelling, inclusief een zoekmachine die suggesties toont.

Thanks, in de volgende versie zijn alle Kode’s vervangen door Code’s… :-TU

“Alarmeringsfrequentie Niveau”
Deze tekst past niet helemaal in de beschikbare ruimte (onder de Firewall Gedragsinstellingen). Bovendien betekenen “frequentie” en “niveau” naar mijn idee hier ongeveer hetzelfde. In principe kun je “niveau” dan gewoon weglaten, waarna de Alarmeringsfrequentie van van erg laag naar erg hoog oploopt. :slight_smile:

“ICS Server”: daar moet een koppelteken tussen.

“Internet Connectie”: Internetconnectie (ikzelf vind “Internetverbinding” wat gebruikelijker).

“loopback verzoeken”: loopbackverzoeken of loopback-verzoeken (voor een betere leesbaarheid)
uitleg hier: 12.1 Engelse samenstellingen en woordgroepen aaneen of los | woordenlijst

Er stond ergens een typefoutje: pakketen i.p.v. pakketten

“Inschakelen kan de systeem snelheid beinvloeden”: systeemsnelheid beïnvloeden

Analyzeer: Analyseer

TCP verzoeken, UDP verzoeken, ICMP verzoeken: het koppelteken ontbreekt.

Ik draai nu op een engelse CIS 4, hopelijk komt de nederlandse vertaling snel voor dit zeer veel belovende programma! :-TU

Hallo Allemaal,

Ik heb zojuist de laatste aanpassingen gedaan aan de Nederlandse vertaling.
Als het goed is moet deze versie binnen 2 weken vrijgegeven worden door COMODO :wink:

Tox bedankt voor de opmerkingen, ze zijn verwerkt!

Niets te danken. :slight_smile:

Is het nog mogelijk enkele verdere aanpassingen voor de eerstvolgende update te doen? Ik ben nog wat dingetjes tegengekomen.


De tekst past niet.

http://piczasso.com/i/cyqzx4.gif

Daar kun je bijvoorbeeld van maken:
Geen Threatcast waardering beschikbaar.
En “Threatcast waardering” moet met een koppelteken of aan elkaar. :wink: Dat geldt ook voor de titel van deze tab.http://piczasso.com/i/0nh9wv.gif

“However” betekent hier niet “hoe dan ook”, maar “echter”. Het wordt dan:
Het uitvoerbare bestand … kon echter niet worden herkend.

Achter het laatste woord (analyse) staan twee puntjes. Typefoutje?http://piczasso.com/i/rml6g6.gif

“doel proces”: doelproces

Klopt de eerste zin wel?

“skinning applicaties” - skinning-applicaties"

“fotobewerking programma’s” - fotobewerkingsprogramma’s

Ja hoor laat maar horen… kan dat mee in de volgende versie

Hulp Nodig? vind antwoorden… - Hulp nodig? Vind antwoorden…

Bekijk de copyright en versie informatie - Bekijk de copyright- en versie-informatie

ARP Cache - ARP-Cache
ARP pakketten - ARP-pakketten

NDIS protocollen - NDIS-protocollen

Inbraak Detectie - Inbraakdetectie

Protocol Analyse - Protocol-analyse

Toon een alarm voor maximaal - Toon een alarm gedurende maximaal

NAS of mediaserver - NAS- of mediaserver

Die zin klopt niet helemaal.

http://piczasso.com/i/rrgff1.gif

“applicatie” moet zijn “doelapplicatie”, anders is de betekenis wat onduidelijk.

Suggestie:
“staat het hoofdproces toe de applicatie volledig te controleren”
vervangen door:
“stelt het hoofdproces in staat de doelapplicatie volledig te controleren” (“beheren” waarschijnlijk beter is dan “controleren”)

Verder hoeft Malware niet met een hoofdletter te worden geschreven.

“systeem status” - systeemstatus
“abonnement status” - abonnementsstatus
“verzekerings status” - verzekeringsstatus

“applicaties die je NIET vertrouwd…” - Er staan twee puntjes aan eind van de zin en “vertrouwd” moet zijn “vertrouwt”.


http://piczasso.com/i/phgts9.gif


http://piczasso.com/i/v63lsu.gif

Waarom is “computers” vertaald met “computer/netwerk systemen” en niet met “computers”?

“programma pad” - programmapad
“groeps naam” - groepsnaam
“loopback zone” - loopback-zone (of aan elkaar)
“applicatie regels” - applicatieregels"
“applicatie pad” - applicatiepad
“IP Reeks” - IP-Reeks
“IP Masker” - IP-Masker
“Een Poort Reeks” - Een Poortreeks
“Netwerk Toegangs Regels” - Toegangsregels


http://piczasso.com/i/su8rpo.gif

De tekst past niet helemaal: “Gebruik aangepaste b”
Ik weet niet wat daar moet staan, maar misschien past het als je “Gebruik” laat vallen.

“Niewe Waarde” - Nieuwe
“Datum Filter” - Datumfilter
“Bron Poort” - Bronpoort
“Bestemmings Poort” - Bestemmingspoort
“Mijn Beschermdebestanden” - Beschermde bestanden
“…je het anders configureerd” - configureert
“stelt je instaat” - in staat
“Programma Naam” - Programmanaam
“Beperkings Niveau” - Beperkingsniveau
“beveiligings beperkingen” - beveiligingsbeperkingen
“virtualizatie” - virtualisatie
“past the meeste” - de :smiley:
…niet benaderen zoals b.v. het klembord - niet benaderen, zoals b.v. het klembord
“sommige systeem bronnen zoals” - systeembronnen, zoals
“Selecteer Bestanden Files…” - Files moet weg

Zandbak Instellingen: De volledige tekst onder “Alert Settings” is niet vertaald.

“…bestanden voor dat ze…” - voordat
“Buffer overflow bescherming” - Buffer-overflowbescherming/Buffer-overflow-bescherming
“DNS/RPC Clientservice” - DNS/RPC-Clientservice
“programma updates” - programma-updates
“Antivirus update host” - update-host
“de Threatcast gemeenschap” - de Threatcast-gemeenschap
“CIS configuratie bestanden” - CIS configuratiebestanden
“CIS xml configuratie bestand” - CIS xml-configuratiebestand

“Een volledige computer scan moet nu worden uitgevoerd” - computerscan
“…de realtime scan snelheid” - scansnelheid
“…gedetecteerd voor dat ze schade…” - voordat
“Scan archief bestanden” - archiefbestanden
“(o.a. *zip, *.rar)” - *.zip
“Toon scan voortgang” - scanvoortgang
“het resultaten scherm wilt” - resultatenscherm
“Virus Naam” - Virusnaam
“Installatie programma’s” - Installatieprogramma’s

Volledig in het Engels:

http://piczasso.com/i/e1m0yz.gif


http://piczasso.com/i/krt81e.jpg

Twee probleempjes:

  • “Comodo Antivirus heeft” past totaal niet in de beschikbare ruimte.
  • Een onvertaalde regel.

Zo een heleboel aanpassingen… als het goed is is alles verwerkt.

[attachment deleted by admin]

En om al vast te proberen/controleren de release versie CIS v4 - Dutch v2.1

[attachment deleted by admin]

Dat ziet het er prima uit. :-TU

Voorlopig heb ik dan ook geen opmerkingen meer. Misschien hebben anderen nog wat? :wink:

Aangezien Comodo niet de moeite heeft genomen de nieuwe vertaling te gebruiken in de meest recente CIS, is er nog tijd voor eventuele updates, lijkt mij.


http://piczasso.com/i/j5daof.gif

“vertrouwd” - vertrouwt
“Systeem Herstelpunt” - Systeemherstelpunt
(dat is de benaming die Microsoft zelf ook gebruikt: http://qrobe.it/search/?q=windows+systeemherstelpunt&s=sb)

“COM Groepen” - koppelteken
“COM Componenten” - koppelteken

“…certificaat opnemen zodat deze…” - …certificaat opnemen, zodat deze…
“…groeperen zodat je ze…” - …groeperen, zodat je ze…
“…of aan te passen om zo de volledige…” - …of aan te passen, om zo de volledige… (komt twee keer voor)
“…wil maken behalve als er een regel…” - …wil maken, behalve als er een regel…
"…of ontvangen, heb je een… - …of ontvangen. Heb je een…
"…de standaard en ze tegen te… - …de standaard, en ze tegen te…
"…te versturen zoals Wincap… - …te versturen, zoals Wincap…
"…is voor iedereen BEHALVE de netwerken… - …is voor iedereen, BEHALVE de netwerken…
"…voor alle netwerken en dat de firewall… - …voor alle netwerken, en dat de firewall…
"…verbinding wil maken behalve als er… - …verbinding wil maken, behalve als er…
“Sommige applicaties zoals spelletjes etc functioneren” - Sommige applicaties, zoals spelletjes etc., functioneren
'systeembronnen zoals globale atomen - systeembronnen, zoals

“Definieer een nieuw vertrouwd netwerk Maskeer mijn poorten voor alle anderen” -
Definieer een nieuw vertrouwd netwerk. Maskeer mijn poorten voor alle anderen.
of
Definieer een nieuw vertrouwd netwerk, maskeer mijn poorten voor alle anderen.

“Waarschuw voor inkomend, Maskeer op basis van een alarm per gebeurtenis” -
Waarschuw voor inkomend. Maskeer op basis van een alarm per gebeurtenis.
of
Waarschuw voor inkomend, maskeer op basis van een alarm per gebeurtenis.

“Blokkeer alle inkomende connecties Maskeer mijn poorten voor iedereen” -
Blokkeer alle inkomende connecties. Maskeer mijn poorten voor iedereen.
of
Blokkeer alle inkomende connecties, maskeer mijn poorten voor iedereen.

“help bestand” - helpbestand
“Verbindingen van elke Applicatie wordt geleerd” - worden geleerd
“stuurprogrammas” - stuurprogramma’s
“Het selecteren van deze optie betekend” - betekent
“het meest makkelijk” - het makkelijkst
“Signeer Naam in het Code Signing Certificaat” - Signeernaam
“Register Regels…” - Registerregels…
“niet-beheerders account” - niet-beheerdersaccount
“Process geheugen en Process looptijd” - Process-geheugen en Process-looptijd
“Beperkings instellingen” - Beperkingsinstellingen
“past de voorgeschreven beveiligingsbeperkingen op” - toe op

“Actieve proceslijst” en “Bekijk Actieve processen lijst” - Dit is gewoon lelijk. In de omschrijving komt het woord “lijst” niet meer voor. Er wordt alleen over “processen” gesproken. Als je de Engelse vertaling niet letterlijk volgt zou je die kopteksten op deze manier kunnen aanpassen: “Actieve processen” en “Bekijk actieve processen”. Niemand zal “lijst” missen. :smiley:

Titel van een tab:“Bestanden om te Controleren” - Te controleren bestanden

Rechtsklik op het pictogram in het systeemvak: “Sluiten” moet zijn “Afsluiten”.

“Training Modus” - Trainingsmodus