CAV003 On Access Scanner failed to start

Po zainstalowaniu AV ver. 2.0.17.58 na Windows Vista nie uruchamia się Access Scanner. Błąd jak w temacie.

Zdradź tajemnicę gdzie wyczytałeś ,że CAV 2 działa na Viście .